Očkování


Povinné očkování

V České republice se v současnosti povinně očkuje proti devíti nemocem (zášrkt, tetanus, černý kašel, Haemophilus influenzae B, žloutenka typu B, dětská mozková obrna, spalničky, zarděnky, příušnice) viz očkovací kalendář https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

Spoustu zajímavých a důležitých informací se dovíte zde https://www.mediciproockovani.cz/


Nepovinné očkování hrazené zdravotní pojišťovnou

Očkování proti pneumokokům (1. dávka mezi 2 – 5 měsícem věku)
Vakcína Synflorix (proti deseti druhům pneumokoků)bez doplatku
Vakcína Prevenar 13 (proti třinácti druhům pneumokoků)doplatek 300 Kč
Nově vakcína Vaxneuvance (proti patnácti druhům pneumokoků)doplatek 500 Kč
Očkování proti lidskému papilomaviru (1. dávka mezi 13 – 14 rokem věku)
Vakcína Gardasil 9 (proti devíti druhům papilomavirů) bez doplatku
Očkování proti meningokokům
Vakcínou Bexsero, Trumenba (meningokok sk B)bez doplatku
Vakcínou Nimenrix, Menquadfi (meningokok sk A,C,W,Y,)bez doplatku
Očkování proti meningokokům je hrazeno zdravotní pojišťovnou kojencům mezi 2 – 12 měsíci a starším dětem mezi 14 – 15 roky.

Dobrovolné očkování

Očkování proti klíšťové encefalitidě
Vakcínou FSME IMMUN 0,25 (do 16 let)800 Kč
Vakcínou FSME IMMUN 0,5 (od 16 let)850 Kč
Vakcínou Encepur pro děti (do 11 let)800 Kč
Vakcínou Encepur pro dospělé (od 11 let)850 Kč

Očkování proti meningokokům
Vakcínou Bexsero (meningokok sk B, od 8 týdnů věku)2000 Kč
Vakcínou Trumenba (meningokok sk B, od 10 let)2800 Kč
Vakcínou Nimenrix, Menquadfi (meningokok A,C,W,Y od 12 měsíců)1350 Kč

Očkování proti rotavirům
Vakcínou Rotarix1500 Kč
Vakcínou Rotateq1000 Kč
Očkování proti žloutence typu A
Vakcínou Havrix 720 (do 15 let)1000 Kč
Vakcínou Havrix 1440 (od 15 let)1200 Kč
Vakcínou Vaqta pediatric (do 17 let)900 Kč
Vakcínou Vaqta adult (od 17 let)1100 Kč
Očkování proti planým neštovicím
Vakcínou Varilrix1400 Kč
Očkování proti chřipce
Vakcínou Vaxigrip tetra300 Kč

Ceny očkování jsou orientační, mění se každý týden dle nákupní ceny vakcíny.

Další dobrovolná očkování po předchozí domluvě.


Informace o očkování, které rodiče potřebují znát

Plošné očkování (tj. u všech dětí) se provádí již 50 let a ukázalo se, že je to nejlepší prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí mezi lidmi. U očkovacích látek se zjišťuje nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Všechna podezření, že očkování může i škodit, byla dosud vždy vyvrácena.

Očkování v lidském těle napodobuje situaci, jakoby došlo k nákaze nemocí. Očkovací látky obsahují totiž složku získanou z původce onemocnění (bakterie či viru), která se nazývá antigen. Ten pak povzbuzuje imunitní systém k tvorbě ochranné protilátky.

Očkování má dvě základní funkce:

 • individuální (chrání očkovaného jedince)
 • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce mezi lidmi)
 • očkování proti řadě nemocí u nás vyplývá ze zákona a je povinné!

Dítě, které není očkované (nebrání-li tomu jeho zdravotní stav), nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí či mateřské školy)!

Kdy by se nemělo očkovat?

O tom rozhodne lékař u každého dítěte přísně individuálně. Překážky v očkování mohou být buď dočasné, ty vedou jen k oddálení očkování, nebo trvalé, které očkování znemožňují — může to být jen proti určité nemoci, nebo se dítě nemůže očkovat vůbec.

Před očkováním je vhodné lékaři sdělit, vyskytuje-li se v rodině krvácivá choroba, autoimunitní nebo nádorové onemocnění.

Důvody přechodného odložení očkování:

 • dítě je akutně nemocné, případně má teplotu (lehce zvýšená teplota a lehké nachlazení nemusí být vždy překážkou),
 • větší pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte je třeba věnovat při očkování „živými“ vakcínami (např. spalničky),
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným a je v tzv. inkubační době (ta trvá dle typu nemoci většinou 1 – 3 týdny),
 • dítě je oslabené po nemoci (je v rekonvalescenci), u běžných dětských onemocnění stačí většinou 1 – 2 týdny,
 • dítě má závažné dlouhodobé onemocnění (nejčastěji neurologické nebo onkologické),
 • dítě užívá kortikoidy nebo léky na imunitu.

Dalšími důvody bránící očkování (většinou trvale) může být závažná reakce po předchozím očkování či závažné chronické onemocnění (nejčastěji neurologické nebo defekt imunity).

Jaké jsou reakce po očkování?

Předně je třeba říci, že jakoukoliv reakci má jen malá část (několik málo procent) očkovaných dětí, většina z nich je v kojeneckém či batolecím věku.

Reakce po očkování se dostavují za různě dlouhou dobu, záleží na typu očkování. Může to být už v den či následující den po očkování, u živých vakcín za 7-10 dnů. Tuto informaci vám sdělí lékař při očkování.

Reakce může být místní, nebo celková. Obě pak mohou být očekávané, nebo neočekávané (velice vzácné), přiměřené (fyziologické), nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce nebo alergie).

Nejčastější místní reakce (v místě vpichu):

 • zarudnutí
 • otok
 • bolest

Nejčastější celkové reakce:

 • teplota
 • únava nebo naopak podrážděnost, neklid
 • bolest hlavy
 • bolest svalů
 • bolest kloubů
 • trávicí potíže

Většinou se reakce vyskytují izolovaně (např. jen zarudnutí, otok či neklid atd.), pouze v ojedinělých případech v kombinacích (např. zarudnutí s teplotou či bolestivý otok, neklid a teplota apod.).

Znovu je třeba připomenout, že reakce se po očkování objevují poměrně zřídka.

Jak se chovat po očkování?

Po zbytek dne by po očkování dítě nemělo být vystaveno větší fyzické či psychické zátěži.

Jak se má dítě připravit na očkování?

Od 2 – 3 let je vhodné dítěti předem říci, co se při očkování bude dít. Zabrání se tak jeho zbytečným obavám z neznámého, posílí se jeho odvaha a sebevědomí důležité pro lepší spolupráci při očkování.

Je vhodné dítě pozitivně motivovat – vysvětlit mu, že bude moci po očkování provádět věci, které by mu mohly být jinak nebezpečné – chodit do školky, jíst zmrzlinu na ulici, běhat s jinými dětmi apod.

Je vhodné srovnat mírnou a krátkou bolest při vpichu jehly s jinou mnohem větší bolestí, kterou dítě už zažilo – odření kolena, bodnutí včelou, pád z koloběžky…

Je možné na hračce předvést, jak bude očkování probíhat.

Kdy kontaktovat lékaře po očkování?

Při horečce přes 39 oC, neztišitelném pláči trvajícím několik hodin, při zarudnutí či otoku v místě vpichu dosahujícím 10 cm, objeví-li se přechodné obrny nebo křeče, případně krátkodobé bezvědomí, nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování.


Poslední příspěvky

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • VoZP (201)
 • ČPZP (205)
 • OZP (207)
 • ZPMV (211)
 • RBP (213)

MEDIPEDIA s.r.o.